Tilskuddsordninger, sponsing og fond

GENERELT

Prøv direkte sponsing fra nærmiljøet eller samarbeid med kulturskoler for lån av utstyr. Det er lettere å få en i gruppen til å sponse om de eier eller drifter egne bedrifter. Noen nærbedrifter gir gaver. Større bedrifter har egne mailadresser for sponsing. 

Foreslå rabattordning, utlån og gaver av produkter fra REMA, parfymeri eller andre butikker. Det er vanskelig å få rabattavtaler med de som ”lever av dere”, men noen teaterleverandører gir for eksempel 10% på sminke m.m.

Se ellers www.legathandboka.no for legatoversikt.


TEATERMIDLER AKERSHUS

Se informasjon om tilskuddsordningen til Akershus Teaterråd.

KULTURRÅDET

Fra og med 2019 har kulturrådet tatt hånd om flere ordninger amatrøteateret kan søke på, gå inn på www.kulturrådet for mer informasjon om:
1. Spelfondet
2. Amatøteateraktivitet i grupper  - støtte til voksne
3. Amatørteaterprosjekt for utenforskap
4. Driftsstøtte til nasjonale aktører innen amatørteater

VO-MIDLER

Medlemmene i Akershus Teaterråd får det gjennom Akershus Teaterråds sin hovedorganisasjon "Nettverket for regionale teaterråd".

Gå inn på Studieforbundet www.kulturogtradisjon.no

MOMSKOMPANSASJON

Medlemmer i Akershus Teaterråd kan søke forenklet momskompansasjon. I utgangen av juni sender teatergruppene inn  godkjent regnskap for fjoråret inn til Akershus Teaterråd. Dette registreres og sendes videre inn til vår nasjonale fellesorganisasjon "Nettverk for regionale teaterråd". Der sjekkes informasjonen av foreningen og en revisor. De sender regnskapene samlet inn 1. september til Lotteri og stiftelsestilsynet som behandler søknaden. Som regel får teatergruppene og regionsrådene kompansasjonen inn på konto i desember samme år.

KOMMUNENE

Gir støtte til produksjon og/eller drift. Sjekk søknadsfrist i din kommune.

SCENEROM -  NYTT NAVN!

Dette er den tidligere Musikkutstyrsordningen som har også er blitt en ordning for teknikk for musikk, dans og teater. Søknadsfrist 1-2 ganger i året, og en del tilleggsordninger har søknadsfrist gjevnlig www.musikkutstyrsordningen.no

FOND

FRIFOND TEATER - Åpen støtteordning, krever medlemmer under 26 år.

FRIFOND ORGANISASJON - For teatergrupper i Frilynt Norge.

SPELFONDET - Støtteordning for spel. Som regel søknadsfrist januar/februar. Nå lagt under Kulturrådet.

GJENSIDIGE STIFTELSEN - Søknadsfrist 15. september.

SPAREBANK STIFTELSEN - Søknadsfrist 1. feb og 1. sept.

EKSTRA STIFTELSEN - Med samarbeidspartnere innen helse, flere søknadsfrister.

TRAFO - Opp til 10.000,- for prosjekt, søkere 16-22 år.

FRITT ORD - Støtter diverse teaterprosjekt og manusutvikling. Løpende frister.

DRAMATIKERFORBUNDETS STIPEND - Skrivestøtte frist 18. oktober

BINGO MIDLER - Kontakt nærmeste bingo og bli en del av utbyttedeling 4 ganger i året.

Tags

Utskrift   E-post

Akershus Teaterråd

Strømsveien 62
2010 Strømmen

Postadresse:
Postboks 50
2011 Strømmen

Kontaktinformasjon:

Daglig leder

Kontoret

 

admin

001 Informasjonstjenesten

Daglig leder Tone Runsjø svarer på mail og telefoner alle dager i uka fra 8:00 - 23:00.

Les mer om denne tjenesten under "Kontakt".

Informasjon

Under menyen "Om oss - Nedlasting" har vi samlet ulike dokumenter, maler, skjemaer og filer.

Er det noe du savner her så gi send oss en e-post med en beskrivelse.

Meld deg på nyhetsbrev her.

Meld deg av nyhetsbrev her.

Følg oss på Facebook