Ny kulturmeldingen ble lagt frem 23.nov

På fredag 23.nov la regjeringen frem sin nye kulturmelding St.8 (2018-2019) "Kulturens kraft" - kulturpoolitikk for fremtiden. En 94 siders grunndokument som videre skal legge grunnlag for egne strategi- og stortingsmeldinger for diverse kulturområder; kunstnermelding, barne- og ungdomskulturmelding, museumsmelding, kulturminnermelding - i tillegg strategimeldinger for bibliotek og reiseliv. Meldingen påpeker et ønske om større ansvar, finsansieringsfordeling, dialog og samhandling med fylkeskommunene innen kultur på et lokale, regional og internasjonalt nivå. Akershus Fylkeskommune kulturadminstrasjon er allerede dyktige på dette gjennom tett samarbeid med mange ulike institusjoner og organsiasjoner inne kultur i eget fylke. ATR ser frem til videre samarbeid, og at kulturmeldingen kan gi gode føringer videre inn i en felles kulturpolitikk for Viken der de tre fylkene har hatt ulik prioriteringer og løsninger på teater og amatørteater.

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer