Forebygg og håndter seksuell trakassering i amatørteater

En teatergruppe kan ha et godt sosial miljø, med det vil alltid være en fare for maktmisbruk på grunn av aldersforskjeller, ansiennitet, og innleide ledere og pedagoger. Noen er i en alder der grenser skal testes.

- Teater har sårbare scener og karakterarbeid.
- Teater har garderobe og skiftssituasjoner.
- Teater er et sted med eksponering og konkurranse.
- Når er vi private i teateret og når er vi i rolle? 
Hva med f.eks. bakscenekultur, premierefester overnattinger eller reiser. Vår oppførsel i en teatergruppe må justeres ut fra vanlige normer, mangfold og deltagere. Husk å snakk om det, og tenk at det er å kjøpe «brannsluknings-apparat før det brenner.» 
MeToo kan ramme hos alle.

Tiltak for å forebygge og håndtere seksuelt trakassering. Mer utfyllende hjelp finner du inn på likestilling- og diskrimineringsombudet. 

Tiltak 1 - Kartlegg risiko
Kartlegg med styret, de på og bak scenen hvilken risiko det er for dette i deres teatergruppe og gjennomfør forebyggende tiltak.

Tiltak 2 - Regler for oppførsel i teatergruppa
Utarbeid i felleskap regler for oppførsel i teatergruppa, og ha rutiner på å informere alle om disse reglene - også til hjelpere og crew.

Tiltak 3 - Rutiner for håndtering
Lag rutiner for å melde fra om seksuell trakassering, og annen trakassering, og hvordan hendelsene skal hånderes og informer alle om disse.

Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjon
Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer.

Tiltak 5 - Tydelig lederansvar
Lederens ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig.

Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassing
Snakk om seksuell trakassering tilpasset aldersgruppen til de på og bak scenen. www.ldo.no har også gode forslag.

 

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer