Veien vider handler om regionsreform og nye støtteordninger

ATR er inne i en spennende tid der alt føles nytt eller alt skal inn i nye rammer. Fra 1.januar blir ATR: Viken Teaterråd. Det betyr at vi må orientere oss i et nytt landskapet av politikere, byråkrater, avdelinger og politisk system. ATR registrer all den amatørteateraktivitet vi kan komme over i Viken. ATR prøve fylkeskommunalt å formidle viktigheten av teater og frivilligheten - selv om kultur er en sekundæroppgave i fylkeskommunal sammenheng. Vi prøver å sette oss inn i kvaliteten ved alle de forskjellige aktørene i teaterfeltet i Viken, synliggjøre dem, og få kontakt med dem. Det nye fra 2019 er at Norsk Kulturråd forvalter: Spelfond, nasjonale driftsmidler, lavterskelstøtte voksne(ny) og støtte til anderledeshet (ny). Norsk Kulturråd tar nå for første gang hovedansvar for det meste av statlige støtte for amatørteaterorganisasjoner og teatergrupper. I tillegg har amatørteaterfeltet kommet inn i Musikkutstyrsordnignen i 2019. Kulturmeldingen og regionsreformer gir signaler om at det kanskje vil komme bevilgninger fra staten gjennom regionene til amatørteater. Flere regionale teateraktører har fått beskjed om å slå seg sammen, og nasjonale teateraktører har fått signaler om å bli regionale. Dette er mye på en gang, men det er spennende å se hvor mye ATR får være med å tegne et nytt teaterkart. 

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer