Norsk Kulturråd er ny forvalter av amatørteatermidler f.o.m. 2019

Litt om nasjonale amatørteatermidler: Norsk Kulturråd har tatt over økonomiforvaltingen av Spelmidler, DRAMAS og pott for nasjonale foreninger. Dette lå først i Norsk Teaterråd og senere i Teateralliansen.  I tillegg skal Norsk Teaterråd opp med en ny lavterskelordning for teatergrupper på ca 4 200 000,-. Denne nye ordningen formes i disse dager. Utdeling av midler til nasjonale organisasjoner skal få nye retningslinjer og ut sent til høsten. Noen få teaterfaglige sentre ligger med egne driftsmidler på statsbudsjettet. Frifond Teater forvaltes gjennom LNU, og Frifond Organsiasjon traktes gjennom flere ungdomsorganisasjon. Frilynt Norge er den eneste teaterorganisasjonen som mottar Frifond Organisasjon.

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer