Teater inn i musikkutstyrsordningen

En ny støtteordning er blitt åpnet for teaterfeltet. Fra 1.mars kan teater søke om utstyr gjennom musikkutstyrsordningen. Teater er vant til å forholde seg til prosjektstøtte, og det er uvant å kunne få lov til å søke på fast utstyr. Takk for at musikkutstyrsordningen har greid å legge ordningen tilrette for teaterere. Denne ordningen skal sammen ned andre ordninger legge til rette og utvikle mangfoldet av norsk rytmisk musikk, og nå i tillegg for amatørteater. Formålet er å sikre tilgang til øvelseslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for fremføring. Det er to søknadsfrister 1.mars og 1.september. De har også løpende frister på forprosjekter. Se mer www.musikkutstyrsordningen.no

 

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer