Nettverk for regionale teaterråd (NRT) er stiftet

Kvelden 4. september ble Nettverk for regionale teaterråd NRT etablert som egen frivillig forening av :
1. Rogaland Teaterråd
2. Nord-Trøndelag Teatersamlag
3. Rosegården Teaterhus
4. Vestfold Teaterråd
5. Oslo Teatersenter
6. Akershus Amatørteaterråd
NRT er allerede godt i gang med en arbeidsplan for 2017 og 2018. Vi har etabert teaterfaglig og kulturpolitisk utveksling. Syv tidligere teaterråd og represententer for amatørteater i andre fylker er blitt kontaktet angående etableringen. I utgangspunktet har organisasjonene fra Akershus, Oslo, Vestfold og Agder jobbet sammen i et halvt år. NRT ønsker å fremme samarbeid mellom medlemmene. NRT jobber for å være et bindeledd og øke forståelsen for amatørteater i Norge. NRT vil stimulere fellestiltak, ivareta interesser og drive informasjonsarbeid som gagner hele amatørteateret i Norge.
Styreleder er Tone Runsjø Akershus Amatørteateråd, nestleder er Ragnhild Pedersen fra Oslo Teatersenter, og Elin Feen fra Vestfold Teaterråd og Atle Håland fra Rosegården Teaterhus er styremedlem.

Kursadministrasjon ATR

Registrering av kurs hos Studieforbundet Kultur og Tradisjon for VO-midler, klikk på logo eller her.

Noe du leter etter?

Kommende premierer